รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

รถตู้, Hyundai, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 04 พ.ย. 63 เวลา 13:15   ถึงวันที่   04 พ.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110044 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:40
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
สถานที่ไป คณะแพทยศาสตร์วชอรพยาบาล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางพรรณี เขียวมรกต โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===