ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ01/02/2567 เวลา 08:37:41
วันที่ใช้รถ 29 ก.พ. 67 เวลา 16:00   ถึงวันที่   29 ก.พ. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่งนักศึกษา
รายละเอียด

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

อนุมัติ01/02/2567 เวลา 08:38:55
วันที่ใช้รถ 29 ก.พ. 67 เวลา 16:00   ถึงวันที่   29 ก.พ. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่งนักศึกษา
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ19/02/2567 เวลา 09:05:08
วันที่ใช้รถ 29 ก.พ. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   29 ก.พ. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด

วชม.3กฮ1092 รถกระบะ

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ก.พ. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.พ. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ วพม.นางสาวสิริกาญจน์ ยอดเครือ   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนามหานคร
จองใช้รถเพื่อ ตรวจวัดคุณภาพอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ01/02/2567 เวลา 08:35:46
วันที่ใช้รถ 29 ก.พ. 67 เวลา 06:00   ถึงวันที่   29 ก.พ. 67 เวลา 09:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่งนักศึกษา
รายละเอียด

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

อนุมัติ01/02/2567 เวลา 08:36:39
วันที่ใช้รถ 29 ก.พ. 67 เวลา 06:00   ถึงวันที่   29 ก.พ. 67 เวลา 09:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่งนักศึกษา
รายละเอียด

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

อนุมัติ01/02/2567 เวลา 08:32:16
วันที่ใช้รถ 28 ก.พ. 67 เวลา 16:00   ถึงวันที่   28 ก.พ. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่งนักศึกษา
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ01/02/2567 เวลา 08:34:29
วันที่ใช้รถ 28 ก.พ. 67 เวลา 16:00   ถึงวันที่   28 ก.พ. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่งนักศึกษา
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ19/02/2567 เวลา 09:05:35
วันที่ใช้รถ 28 ก.พ. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   28 ก.พ. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด

สนธ.6กข4841 ขับเอง

อนุมัติ22/02/2567 เวลา 11:12:24
วันที่ใช้รถ 28 ก.พ. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 ก.พ. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ต่อภาษี
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 236 รายการ