รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 05 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 63 เวลา 11:00

เลขที่ใบจอง REV63110043 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:32
จองใช้รถเพื่อ จ่ายค่าสาธารณูปโภค
สถานที่ไป การไฟฟ้า ทีโอที ประปา ธนาคารกรุงเทพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาวรัตนาภรณ์ หมู่คำ โทรศัพท์ติดต่อ 0984285681
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===