รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 04 พ.ย. 63 เวลา 13:45   ถึงวันที่   04 พ.ย. 63 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV63110042 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:01
จองใช้รถเพื่อ ส่เอกสาร รับของ (โครงมหานคร รุ่น 8)
สถานที่ไป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร นายภูริทัตน์ บุรีรัตน์
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายเอกรัตน์ พัดฉิม
ผู้ขอใช้ นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===