รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 05 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110041 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:37
จองใช้รถเพื่อ ไปซื้อเครื่องไทยธรรมงานสถาปนามหาวิทยาลัย
สถานที่ไป เทเวศน์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ น.ส.ณัฐวดี แดงประทุม โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===