รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 08 พ.ย. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   08 พ.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110038 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:19
จองใช้รถเพื่อ ผู้บริหารประชุม
สถานที่ไป จ.ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายเอกรัตน์ พัดฉิม
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===