รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 04 พ.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 63 เวลา 14:30

เลขที่ใบจอง REV63110031 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:35
จองใช้รถเพื่อ ไปซื้อของ
สถานที่ไป บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===