รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 30 ต.ค. 63 เวลา 07:00   ถึงวันที่   30 ต.ค. 63 เวลา 19:00

เลขที่ใบจอง REV63100008 วันที่เวลา 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08:59
จองใช้รถเพื่อ อบรมมหานคร รุ่น 8
สถานที่ไป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว โทรศัพท์ติดต่อ 0966982628
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===