รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

รถตู้, Hyundai, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 03 พ.ย. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 63 เวลา 18:00

เลขที่ใบจอง REV63110029 วันที่เวลา 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:33
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสารด่วน
สถานที่ไป ร.พ.ศิริราช จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายธง ทองดอนคำ
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===