รายละเอียดการจอง

สนธ.6กข4841 ขับเอง

รถยนต์เก๋ง, ซูซูกิ, แก๊สโซฮอล E20

วันที่ใช้รถ 03 พ.ย. 63 เวลา 11:15   ถึงวันที่   03 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110025 วันที่เวลา 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:24
จองใช้รถเพื่อ เบิกค่าเบี้ยประชุม
สถานที่ไป ธ.กรุงไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ น.ส.วราภรณ์ จันทร์ขจร โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===