รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

รถตู้, Hyundai, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 02 พ.ย. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 63 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV63110017 วันที่เวลา 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:14
จองใช้รถเพื่อ ปประชุม
สถานที่ไป วชิระ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางพรรณี เขียวมรกต โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===