รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 27 ต.ค. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   27 ต.ค. 63 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV63100006 วันที่เวลา 26 ตุลาคม 2563 เวลา 15:58
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัย
สถานที่ไป ธนาคารกรุงไทย ศีัย่าน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===