รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

รถตู้, Hyundai, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 03 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110015 วันที่เวลา 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:08
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
สถานที่ไป ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน และกรมสรรพากรเขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร นางสาวรัตนาภรณ์ หมู่คำ
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาวรัตนาภรณ์ หมู่คำ โทรศัพท์ติดต่อ 0984285681
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===