รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 04 พ.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ย. 63 เวลา 08:15

เลขที่ใบจอง REV63110014 วันที่เวลา 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:44
จองใช้รถเพื่อ ทดสอบการจองรถ
สถานที่ไป วพม. จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===