รายละเอียดการจอง

สนธ.6กข4841 ขับเอง

รถยนต์เก๋ง, ซูซูกิ, แก๊สโซฮอล E20

วันที่ใช้รถ 03 พ.ย. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 พ.ย. 63 เวลา 10:00

เลขที่ใบจอง REV63110012 วันที่เวลา 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:25
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
สถานที่ไป กทม.2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ น.ส.สุภัสสร สามเกษร โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===