รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 03 พ.ย. 63 เวลา 10:30   ถึงวันที่   03 พ.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110011 วันที่เวลา 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:40
จองใช้รถเพื่อ ผู้ช่วยอธิการบดี คุณสุรีย์ ไปประชุม
สถานที่ไป ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ตำบล เกียกกาย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร ผู้ช่วยฯสุรีย์ วาดเขียน , นายพิติดา แจ้งกิจจา
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===