รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 02 พ.ย. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110009 วันที่เวลา 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:26
จองใช้รถเพื่อ งานฎาปนกิจศพ
สถานที่ไป วัดส้มเกลี้ยง จังหวัด นนทบุรี
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 7
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===