รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

รถตู้, Hyundai, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 02 พ.ย. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110008 วันที่เวลา 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:19
จองใช้รถเพื่อ ไปงานฌาปนกิจ
สถานที่ไป วัดส้มเกลี้ยง จังหวัด นนทบุรี
ใช้สำหรับแผนก ผู้บริหาร จำนวนผู้โดยสาร 7
รายชื่อผู้โดยสาร อ.พรทิพย์ และท่านอื่น
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===