รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 02 พ.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 63 เวลา 14:00

เลขที่ใบจอง REV63110007 วันที่เวลา 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:27
จองใช้รถเพื่อ ส่งของ (โครงมหานคร 8)
สถานที่ไป ไปรษณีย์ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร รัชดาพร ธรรมไหว, ภูริทัตน์ บุรีรัตน์
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===