รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 02 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 63 เวลา 09:30

เลขที่ใบจอง REV63110004 วันที่เวลา 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:26
จองใช้รถเพื่อ ยื่นเอกสารให้ตำรวจ
สถานที่ไป สน.สามเสน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===