รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 27 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   27 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110206 วันที่เวลา 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:59
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
สถานที่ไป กทม.1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===