รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 27 พ.ย. 63 เวลา 12:50   ถึงวันที่   27 พ.ย. 63 เวลา 15:00

เลขที่ใบจอง REV63110198 วันที่เวลา 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:31
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
สถานที่ไป กทม.1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร รอง.พวงผกา,รองพงษ์ศักดิ์
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางพรรณี เขียวมรกต โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===