รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 25 พ.ย. 63 เวลา 13:40   ถึงวันที่   25 พ.ย. 63 เวลา 15:00

เลขที่ใบจอง REV63110192 วันที่เวลา 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:47
จองใช้รถเพื่อ ตดต่อราชการ
สถานที่ไป กทม.2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===