รายละเอียดการจอง

สนธ.6กข4841 ขับเอง

รถยนต์เก๋ง, ซูซูกิ, แก๊สโซฮอล E20

วันที่ใช้รถ 25 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110189 วันที่เวลา 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:29
จองใช้รถเพื่อ สำรวจสถานที่ศึกษาดูงาน
สถานที่ไป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร คุณระเบียบ กูบกระบี่ คุณณภัทร์ มีแก้ว
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายเอกรัตน์ พัดฉิม
ผู้ขอใช้ นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว โทรศัพท์ติดต่อ 0966982628
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===