รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 25 พ.ย. 63 เวลา 08:10   ถึงวันที่   25 พ.ย. 63 เวลา 09:30

เลขที่ใบจอง REV63110187 วันที่เวลา 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:14
จองใช้รถเพื่อ ร่วมพิธีวันมหาธีรราชเจ้า
สถานที่ไป วชิระ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร อธิการ
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางพรรณี เขียวมรกต โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===