รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

รถตู้, Hyundai, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 27 พ.ย. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   27 พ.ย. 63 เวลา 13:00

เลขที่ใบจอง REV63110172 วันที่เวลา 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:24
จองใช้รถเพื่อ อบรมมหานคร รุ่น 8
สถานที่ไป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 5
รายชื่อผู้โดยสาร ผู้บริหาร (วิทยากรประจำกลุ่ม)
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายเอกรัตน์ พัดฉิม
ผู้ขอใช้ นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===