รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 27 พ.ย. 63 เวลา 07:00   ถึงวันที่   27 พ.ย. 63 เวลา 19:00

เลขที่ใบจอง REV63110171 วันที่เวลา 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:23
จองใช้รถเพื่อ อบรมมหานคร รุ่น 8
สถานที่ไป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 4
รายชื่อผู้โดยสาร นางสาวณัฐวดี แดงประทุม, นางสาวจุฬารัตน์ พฤศวานิช, นางสาวขวัญชนก กันภัย, นายภูริทัตน์ บุรีรัตน์
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===