รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 29 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ต.ค. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63100018 วันที่เวลา 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:20
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสารผู้นำเมือง รุ่น 6
สถานที่ไป ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว โทรศัพท์ติดต่อ 0966982628
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===