รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 25 พ.ย. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   25 พ.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110126 วันที่เวลา 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:39
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมงาน
สถานที่ไป วชิราวุธวิทยาลัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร อ.ธนันดา
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางพรรณี เขียวมรกต โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===