รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 21 ต.ค. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   21 ต.ค. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63100002 วันที่เวลา 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09:54
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
สถานที่ไป วพม. จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร -
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===