รายละเอียดการจอง

สนธ.6กข4841 ขับเอง

รถยนต์เก๋ง, ซูซูกิ, แก๊สโซฮอล E20

วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 63 เวลา 14:35   ถึงวันที่   28 ต.ค. 63 เวลา 15:00

เลขที่ใบจอง REV63100016 วันที่เวลา 28 ตุลาคม 2563 เวลา 16:12
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
สถานที่ไป ไปรษณีย์สามย่าน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายพิติดา แจ้งกิจจา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===