รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 10 พ.ย. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   10 พ.ย. 63 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV63110095 วันที่เวลา 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:29
จองใช้รถเพื่อ ไปธนาคารกรุงไทย
สถานที่ไป ธนาคารกรุงไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายธง ทองดอนคำ
ผู้ขอใช้ น.ส.วิไลพร ชมชื่น โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===