รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 10 พ.ย. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   10 พ.ย. 63 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV63110094 วันที่เวลา 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:07
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร และติดต่อราชการ
สถานที่ไป กทม 2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางพรรณี เขียวมรกต โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===