รายละเอียดการจอง

สนธ.6กข4841 ขับเอง

รถยนต์เก๋ง, ซูซูกิ, แก๊สโซฮอล E20

วันที่ใช้รถ 29 ต.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 ต.ค. 63 เวลา 13:00

เลขที่ใบจอง REV63100015 วันที่เวลา 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15:02
จองใช้รถเพื่อ เป็นวิทยากรโครงการอบรม
สถานที่ไป วชม. จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===