รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 10 พ.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 พ.ย. 63 เวลา 14:30

เลขที่ใบจอง REV63110092 วันที่เวลา 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:37
จองใช้รถเพื่อ ไปรับเอกสาร
สถานที่ไป กทม. 2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาวกาญจนา วิยะรัตน์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===