รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 10 พ.ย. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   10 พ.ย. 63 เวลา 10:00

เลขที่ใบจอง REV63110088 วันที่เวลา 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:07
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
สถานที่ไป กทม 1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางจุฬารัตน์ พฤศวานิช โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===