รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 09 พ.ย. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 63 เวลา 15:30

เลขที่ใบจอง REV63110086 วันที่เวลา 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:50
จองใช้รถเพื่อ ตืดต่อเรื่องเอกสาร
สถานที่ไป ศูนย์ฮุนได ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===