รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 31 ต.ค. 63 เวลา 07:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 63 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV63100014 วันที่เวลา 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14:55
จองใช้รถเพื่อ อบรม
สถานที่ไป นครปฐม จังหวัด นครปฐม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 7
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายเอกรัตน์ พัดฉิม
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ 0898240491
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===