รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 10 พ.ย. 63 เวลา 11:30   ถึงวันที่   10 พ.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110080 วันที่เวลา 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:08
จองใช้รถเพื่อ ผู้บริหารประชุม
สถานที่ไป บ.ดี้ต้าร์ สเปเชียลทูลส์ จำกัด จ.ปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 4
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางพรรณ๊ เขียวมรกต โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===