รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 09 พ.ย. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   09 พ.ย. 63 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV63110079 วันที่เวลา 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:16
จองใช้รถเพื่อ ซื้อของที่ใช้ในโครงการอบอรมปฐมนิเทศฯ
สถานที่ไป เทสโก้โลตัส จรัญสนิทวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร ปุณิกา กลิ่นนิ่มนวล และ อนตมณฑ์ อากาศสภา
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์
ผู้ขอใช้ นางสาวปุณิกา กลิ่นนิ่มนวล โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

  1. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (ปุณิกา).pdf