รายละเอียดการจอง

สนธ.6กข4841 ขับเอง

รถยนต์เก๋ง, ซูซูกิ, แก๊สโซฮอล E20

วันที่ใช้รถ 09 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 63 เวลา 11:00

เลขที่ใบจอง REV63110078 วันที่เวลา 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:57
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสารที่ธรรมศาสตร์
สถานที่ไป ธรรมศาสตร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.ผู้ใช้รถ ขับเอง
ผู้ขอใช้ น.ส.วิไลพร ชมชื่น โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===