รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 08 พ.ย. 63 เวลา 14:30   ถึงวันที่   08 พ.ย. 63 เวลา 17:50

เลขที่ใบจอง REV63110077 วันที่เวลา 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:30
จองใช้รถเพื่อ อบรมมหานคร
สถานที่ไป สนมบินดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 6
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===