รายละเอียดการจอง

สนธ.6กข4841 ขับเอง

รถยนต์เก๋ง, ซูซูกิ, แก๊สโซฮอล E20

วันที่ใช้รถ 09 พ.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 63 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV63110076 วันที่เวลา 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:28
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
สถานที่ไป สถาบันวิจัยแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายเอกรัตน์ พัดฉิม
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===