รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 06 พ.ย. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110075 วันที่เวลา 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:54
จองใช้รถเพื่อ ขนเครื่องดนตรี
สถานที่ไป อ.นวมินทร์1 อ.พัชรกิติยาภา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายกิจการนักศึกษา จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์
ผู้ขอใช้ น.ส.วิภาวินี โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===