รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 09 พ.ย. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 63 เวลา 16:30

เลขที่ใบจอง REV63110068 วันที่เวลา 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:42
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ไป ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์ โทรศัพท์ติดต่อ 0984285681
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===