รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 06 พ.ย. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   06 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110064 วันที่เวลา 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:54
จองใช้รถเพื่อ ติดต่อธุรกรรมการเงิน
สถานที่ไป ธ.กุงไทย ธ.กุงเทพ ธ.กสิกร กทม.2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ น.ส.รัชวรรณ์ ศรีบวรเศรษฐ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===