รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

รถตู้, Hyundai, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 06 พ.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110063 วันที่เวลา 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:25
จองใช้รถเพื่อ ส่งหนังสือให้ผู้บริหาร กทม. โครงมหานคร
สถานที่ไป กทม.1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร ให้ พขร. ไปส่ง
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===