รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

รถตู้, Hyundai, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 09 พ.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110055 วันที่เวลา 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:23
จองใช้รถเพื่อ เข้าศูนย์บริการ
สถานที่ไป ศูนย์ฮุนได ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายเอกรัตน์ พัดฉิม
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===