รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 10 พ.ย. 63 เวลา 07:30   ถึงวันที่   10 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110053 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:27
จองใช้รถเพื่อ ผู้บริหารประชุม
สถานที่ไป คณะแพทย์วชิระ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายธง ทองดอนคำ
ผู้ขอใช้ นางพรรณี เขียวมรกต โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===