รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 09 พ.ย. 63 เวลา 07:30   ถึงวันที่   09 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110052 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:23
จองใช้รถเพื่อ ผู้บริหารประชุม
สถานที่ไป รร.เดอะเบอร์เคอณ์รี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางพรรณ๊ เขียวมรกต โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===